Skip to content
Archive of entries posted on

Uniwersytet Otwarty – zaproszenie

Szanowni Pa?stwo, drodzy Studenci, zapraszamy na kolejny wyk?ad Uniwersytetu Otwartego: „Prawos?awie i katolicyzm”. Wyk?ad wyg?osi ks.diakon Adam Magruk Data: 3 lutego (sobota), godz.15.00. Miejsce: Bp.VI. Jókai tér 1, kod do bramy 102.

10 LAT POLONII NOVA

13 stycznia cz?onkowie i przyjaciele Stowarzyszenia Polonia Nova uczcili jubileusz 10-lecia naszej organizacji. Jeste?my dumni i wdzi?czni, ?e tak wiele osób przez te lata w??cza?o si? aktywnie w dzia?ania Polonii Nova. Dzi?kujemy za Wasze wsparcie, pomoc, uczestnictwo, ciep?e my?li i s?owa. Dotychczas, razem z Wami i dla Was odby?y si? nast?puj?ce wydarzenia: • 63 wyk?ady […]

Zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie. Data: 13 stycznia 2018, godz. 16:00 Miejsce: Benczúr Ház, 1068 Budapest, Benczúr u. 27 Do zobaczenia!