Skip to content
Archive of entries posted on

Jak kobiety zmienia?y ?wiat!

Przegl?d filmów cz.I. 17 marca (sobota), Budapeszt, VI. Jókai tér 1, kod do bramy 102 godz.14.00. Sztuka kochania re?. Maria Sadowska           Sztuka kochania – czyli jak Michalina Wis?ocka rozp?ta?a rewolucj? obyczajow?. W czasach PRL-u uda?o jej si? co?, co by?o wówczas nie do pomy?lenia: mimo silnego oporu w?adzy i na […]