Skip to content
Archive of entries posted on

Kościół wobec kryzysu ekologicznego. Wykład otwarty

Szanowni Państwo, drodzy Studenci! Zapraszamy na wykład, którego temat jest wyjątkowo aktualny i dotyczy szeroko dyskutowanego zagadnienia: Kościół wobec kryzysu ekologicznego. Wykładowcą będzie dr Stanisław Jaromi OFMConv., od latzaangażowany w chrześcijańską edukację ekologiczną,przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA). Interesuje się sprawami dialogu pomiędzy nauką i wiarą, kulturą i duchowością, chrześcijańską wizją świata i […]