Skip to content
 

Inauguracja roku akademickiego w plenerze!

W cztery oczy z wilkiem szarym, rysiem,
koniem Przewalskiego i polskim ?ubrem!

Przedstawiamy fotorelacj? z inauguracyjnego spotkania Uniwersytetu Otwartego
w Vadaspark, którym studenci rozpocz?li pi?ty rok akademicki. 

 

 

Przedsi?wzi?cie  wspó?finansowane przez Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” ze ?rodków otrzymanych
od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polski w ramach konkursu “Wspó?praca z Poloni?
i Polakami za Granic?” w roku 2013.