Skip to content
 

Uniwersytet Otwarty – zako?czenie roku 2014/2015

Szanowni Pa?stwo, drodzy Studenci,

Serdecznie zapraszamy na ostatni w tym semestrze wyk?ad i uroczyste zako?czenie roku akademickiego. Wyk?ad na temat „Protestantyzm i katolicyzm” wyg?osi ks. Micha? Jab?o?ski, proboszcz Ko?cio?a Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie. 

Data: 13 czerwca (sobota), godz. 15.00
Miejsce: Bp, Muzeum krt 4a, ELTE, budynek 5.

Sponsorzy: Ministerstwo Zasobow Ludzkich Wegier /
Támogatók: Emberi Er?források Minisztériuma

Organizatorzy: Stowarzyszenie Polonia Nova, Samorz?d Narodowo?ci Polskiej II dz. Budapesztu / 
Szervez?k: Polonia Nova Egyesület, Bp. II. ker. Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat