Skip to content
 

Serdecznie zapraszamy na rodzinny piknik historyczny!

las-L

las-P
Tam, gdzie szumi Polski Las

Wspólnie b?dziemy ?wi?towa? rocznic? aktu humanitarnej pomocy dla polskich uchod?ców w 1939 roku. Przypomnimy W?grów, którzy kiedy? potrafili otworzy? dla obcych swoje serca i domy. Organizatorzy zapewniaj? dobr? zabaw?, pocz?stunek i doskona?? atmosfer?.

Data: 19 wrze?nia 2015 r., godz. 14:00

Miejsce: Pilisi Parkerd?, Budapest II dzielnica

Spotkanie na przystanku autobusu linii 65 przy Szépvölgyi köz o godznie 14:00

Uwagi Las-dojazd
1.Czy brali?cie udzia? w sadzeniu Polskiego Lasu? B?dzie okazja popatrze? czy drzewka dobrze rosn?.
2. Nie mo?emy, niestety, zagwarantowa? dobrej pogody. Je?li w dzie? pikniku od rana b?dzie pada? deszcz prze?o?ymy spotkanie na inny termin, o którym wszystkich w por? zawiadomimy. Dlatego radzimy zagl?da?  na nasz? stron?.
3. Jak zwykle, prosiliby?my o potwierdzenie udzia?u w imprezie. Je?li wiemy kto ma ochot? do nas si? przy??czy?, ?atwiej nam zawiadomi? o ewentualnych zmianach w programie.
4. Je?li macie jakiekolwiek pytania, uwagi czy propozycje – piszcie do nas: novapolonia@gmail.com. Zale?y nam na tym, ?eby?cie naprawd? dobrze sp?dzili czas z nami.
Stowarzyszenie Polonia Nova

Organizatorzy:
Samorz?d Narodowo?ci Polskiej II dzielnicy Budapesztu
Stowarzyszenie Polonia Nova

Kontakt: novapolonia@gmail.com