Skip to content
 

TERAZ’44. Na ka?dym kroku czai si? historia

Zpage0-1014-fullapraszamy na wernisa? wystawy niesamowitych fotomonta?y oraz prezentacj? ksi??ki Marcina Dziedzica i Micha?a Wójcika  Teraz ’44 historie wydanej nak?adem wydawnictwa Wielka Litera.

Go?ciem b?dzie autor – Marcin Dziedzic, który sprawi?, ?e p?on?ce ulice Warszawy czasów Powstania staj? si? fragmentem dzisiejszego, kolorowego miasta. Ten projekt to wstrz?saj?cy dowód, ?e historia jest wsz?dzie, a technika tak uwiarygodnia metafor?, ?e ciarki chodz? po plecach nawet tym, którzy w równoleg?e ?wiaty nie wierz?.

teraz4426 wrze?nia 2015 r., godz. 15:00

Miejsce:
Polonia Nova, Budapest VI, Jókai tér 1./2.

Wystawa b?dzie czynna od 26 wrze?nia do 18 pa?dziernika, od ?rody do pi?tku, w godzinach 14:00 – 19:00.