Skip to content
 

Piknik i podchody historyczne

„Prawdziwych przyjació? poznaje si? w biedzie”

Serdecznie zapraszamy 17 wrze?nia 2017 (niedzielana) na tradycyjny piknik i podchody historyczne w czasie których o?ywimy wydarzenia zwi?zane z przyj?ciem przez W?gry polskich uchod?ów w 1939 roku.

Gry i zadania przygotowane dla uczestników nie tylko przybli?? nam ten szczególny moment w historii obu narodów ale tak?e sprawdz? nasz? kreatywno??, poczucie humoru i, mamy nadziej?, dostarcz? ?wietnej zabawy.

Data: 17 wrze?nia 2017 (niedziela), godz. 14:00
Miejsce: Görgényi út Budapest II dzielnica (Pilisi Parkerd?) (mapka na za??czonym zdj?ciu)
Dojazd: autobus linii 11.
Spotkanie na ko?cowym przystanku autobusu linii 11 przy Törökvész út (dla zmotoryzowanych na parkingu przy Görgényi út.)

mapka podchody historyczne

Prosimy o potwierdzenie udzia?u do dnia 10 wrze?nia na adres:
novapolonia@gmail.com.

Uwagi:
1. Nie mo?emy, niestety, zagwarantowa? dobrej pogody. Je?li w dzie? pikniku od rana b?dzie
pada? deszcz prze?o?ymy spotkanie na inny termin, o którym wszystkich zawiadomimy.
2. Je?li macie jakiekolwiek pytania, uwagi czy propozycje – piszcie do nas:
novapolonia@gmail.com.
Zale?y nam na tym, aby?cie naprawd? przyjemnie i po?ytecznie sp?dzili z nami czas .

Organizatorzy:
Samorz?d Narodowo?ci Polskiej II dzielnicy Budapesztu
Stowarzyszenie Polonia Nova

Logo II dzielnicy