Skip to content
 

Podchody historyczne – fotorelacja

Serdecznie dzi?kujemy uczestnikom kolejnych podchodów historycznych zorganizowanych w rocznic? wykonania przez naród w?gierski niezwykle przyjacielskiego jak równie? odwa?nego gestu – przyj?cia na swoje ziemie polskich uchod?ców wojennych w 1939 r.
W tym roku, mimo niesprzyjaj?cej pogody i przeniesienia wydarzenia z lasu do pomieszczenia, 6 grup uczestników przesz?o symboliczny szlak z Polski na W?gry i jeszcze dalej wykonuj?c po drodze szereg trudnych zada?. Wszystkim na szcz??cie uda?o si? doj?? do celu. Gratulujemy!

Poni?ej kilka zdj?? z tego spotkania.

IMG_0675IMG_0688IMG_0703IMG_0782IMG_0820IMG_0862IMG_0904IMG_0671IMG_0797IMG_0894IMG_0918IMG_0922IMG_0925IMG_0934IMG_0944IMG_0945IMG_0952