Skip to content
 

Jak kobiety zmienia?y ?wiat!

Przegl?d filmów cz.I.

17 marca (sobota),
Budapeszt, VI. Jókai tér 1, kod do bramy 102

godz.14.00. Sztuka kochania re?. Maria Sadowska

sztukakochania7

 

 

 

 

 

Sztuka kochania – czyli jak Michalina Wis?ocka rozp?ta?a rewolucj? obyczajow?. W czasach PRL-u uda?o jej si? co?, co by?o wówczas nie do pomy?lenia: mimo silnego oporu w?adzy i na przekór obowi?zuj?cym konwenansom wywalczy?a powszechny dost?p do seksualnej edukacji; do wiedzy dotycz?cej ka?dego, a obj?tej dot?d ?elaznym tabu. Film o jej dramatycznych próbach skruszenia instytucjonalnych i obyczajowych murów to inspiruj?cy portret zdeterminowanej rewolucjonistki.
godz.17.00. Ukryte dzia?ania” re?. Theodore Melfi

ukrytedzialaniaA

 

 

 

 

 

Niezwyk?a, nieznana do tej pory prawdziwa historia trzech b?yskotliwych kobiet afro-ameryka?skiego pochodzenia, które na prze?omie lat 50. i 60. XX wieku podj??y prac? dla NASA. Pokonuj?c niewyobra?alne przeszkody spo?eczne i obyczajowe, w jednym z najbardziej burzliwych okresów – czasach walki o prawa cz?owieka, zimnej wojny i ryzyka konfliktu nuklearnego pomog?y wys?a? w kosmos pierwszego Amerykanina, astronaut? Johna Glenna, „Ukryte dzia?ania” jest filmem w klasycznym hollywoodzkim stylu, czyli znakomicie zrealizowanym, dobrze zagranym i wzruszaj?cym, z równorz?dn? dawk? humoru i dramatu.