Skip to content
 

KOBIETY NIEPODLEG?O?CI

100 lat temu nasza ojczyzna odzyska?a niepodleg?o??. Wielk? rol? w dochodzeniu do wolno?ci, tworzeniu nowej Ojczyzny i utrzymaniu niepodleg?o?ci odegra?y Polki. Kim by?y? Jak walczy?y? Jak wielki by? ich wk?ad w tworzenie nowej Polski? W ho?dzie dla nich zapraszamy na otwarcie dwucz??ciowej wystawy:
„Kobiety niepodleg?o?ci”

W programie:
– wernisa? wystawy przygotowanej przez Muzeum Historii Polski.
– „Nasze bohaterki” – prezentacja opracowana przez uczestników spotkania.
– Pokaz historycznych strojów damskich

Data: 14 kwietnia (sobota), godz.16.00
Miejsce: Bp.VI. Jókai tér 1., Stowarzyszenie Polonia Nova

29791864_2053717481309463_3996465726920738484_n

W?ród kobiet które przyczyni?y si? do powstania Polski niepodleg?ej s?  postacie ogólnie znane , ale s? i takie, których wk?ad w tworzenie nowej Polski chcieliby?my razem z Wami przypomnie?. Która z Kobiet Niepodleg?o?ci wydaje si? Wam najbardziej znacz?ca, wyj?tkowa, albo po prostu najbardziej sympatyczna? Przygotowana przez Muzeum Historii Polski wystawa, któr? zaprezentujemy 14 kwietnia potrzebuje twórczej aktywno?ci z Waszej strony. Zróbmy w?asny przegl?d do tej wystawy. Przynie?cie na wernisa? fotografie, biografie czy cho?by tylko nazwisko wybranej przez Was „Kobiety Niepodleg?o?ci”. Je?li mieliby?cie problemy techniczne np. z drukiem obrazków, tekstu czy inne, prosimy zwró?cie si? do nas, z przyjemno?ci? pomo?emy.

 

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Polonia Nova
Samorz?d Narodowo?ci Polskiej II.dz.Budapesztu

EMET_logo_fekete_feher emmi_color_cmyk__6_