Skip to content
 

Od narodzin do staro?ci, czyli wyk?ad dla ka?dego

„Co to za zwierz?, które rano chodzi na czterech nogach, w po?udnie na dwóch, a wieczorem na trzech?”

Tak, to cz?owiek!

Drodzy s?uchacze Uniwersytetu Otwartego! Serdecznie zapraszamy na kolejny wyk?ad. Tym razem tematem b?dzie:

„Narodziny-dojrza?o??- staro??”.
Wyk?ad wyg?osi prof. Pawe? ?ukow kierownik Zak?adu Etyki Instytutu Filozofii UW i Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego

32579359_2100269156654295_9027436139912364032_n

 

 

 

 

 

 

data: 26 maja (sobota),godz.14.00
miejsce: Budapest, Jókai tér 1 fsz.2, kod do bramy 102
Do zobaczenia!