Skip to content
 

I zasadzone!

Poni?ej zdj?cie dokumentuj?ce akcj? sadzenia lasu. Jak wida? humory dopisywa?y. I warto zaznaczy?, ?e zdj?cie zrobione zosta?o przed piknikiem!

Ju? teraz zapraszamy na przysz?y rok, na wiosn?, bo sprawa warta jest i troch? wysi?ku i dobrej zabawy.

sadzenie-lasu