Skip to content
 

Ekologia

Zapraszamy na ostatni w tym semestrze wyk?ad Uniwersytetu Otwartego oraz uroczyste zako?czenie roku akademickiego. Wyk?ad dotyczy bardzo aktualnego tematu: „Ekologia-?wiat pe?en niespodzianek”, a wyg?osi go Piotr Bedy?ski.

 10szikla-fa

 

 

 

 

 

 

 

 

Tym wyk?adem ko?czymy równie? 10 rok istnienia Uniwersytetu Otwartego w Budapeszcie. W tym czasie go?cili?my 70 wyk?adowców, kilkakrotnie odby?y si? wyk?ady wyjazdowe, a spektrum tematów by?o ogromne. Zacz?li?my od wyk?adu „S?ynne Polki. Wielkie nieobecne”, ale du?? popularno?ci? cieszy?y si? zagadnienia z zakresu etyki, religioznawstwa czy socjologii. Najpopularniejsi wyk?adowcy wracali do nas z nowymi tematami i bardzo cz?sto rekomendowali nasze przedsi?wzi?cie innym, jako dobrze zorganizowany i warto?ciowy cykl spotka? edukacyjnych. W ramach Uniwersytetu, którego spora grupa studentów przyk?adnie bierze udzia? w wyk?adach, odbywa?o si? tak?e Ogólnokrajowe Dyktando Polonijne.

 data: 9 czerwca (sobota),godz.:15.00

miejsce:Bp.VI. Jókai ter1, kod do bramy 102.

emmi_color_cmyk__6_ EMET_logo_fekete_feher