Skip to content
 

Narodowe Czytanie 2018 na W?grzech!

logo_narodowe_czytanie (1)

 

 

 

 

Zapraszamy wszystkich do udzia?u w Narodowym Czytaniu – akcji spo?ecznej obj?tej patronatem Pary Prezydenckiej RP.
W tym roku wspólnie czytamy „Przedwio?nie” Stefana ?eromskiego.
Do Narodowego Czytania przy??czy?a si? równie? Polonia z ca?ego ?wiata, nawet tak dalekich krajów jak Japonia, Nowa Zelandia czy Togo.

Polonia w?gierska tak?e, jak co roku, we?mie udzia? w Narodowym Czytaniu.

Data: 22 wrze?nia,godz.15:00.
Miejsce: Budapest,Dob.u.15. kawiarnia Spinoza (sala teatralna).

Logo-II-dzielnicy-300x91

emet_logo_szines_jpeg-300x98

 

emmi_color_cmyk__6_