Skip to content

1%

 

Szanowni Panstwo, drodzy Przyjaciele,

Serdecznie dzi?kujemy wszystkim, którzy wspieraj? nasze stowarzyszenie i przekazuj? 1% swojego podatku na jego dzia?alno??. Uzyskane od Was fundusze s? wykorzystywane przede wszystkim na organizowanie wyk?adów Uniwersytetu Otwartego i powi?kszanie Polskiego Lasu oraz na inne, realizowane w danym roku, wydarzenia.

 

Informacje dla osób, które chc? przekaza? Stowarzyszeniu Kulturalnemu Polonia Nova 1% swoich podatków:

Nazwa organizacji: Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület
Adres: 1061 Budapest, Jókai tér 1/2
Adóazonosító szám: 18262689-1-42

Dzi?kujemy!
Köszönjük!