Skip to content

Kontakt

Stowarzyszenie Kulturalne Użyteczności Publicznej Polonia Nova
Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület

Jókai tér 1. kod 2.
1061 Budapest

e-mail:
biuro@polonianova.hu
novapolonia@gmail.com

FB  facebook.com/polonianova

Zarząd  /  Tanács:
Maria Felföldi   –  prezes / elnök
Magdalena Rajtar-Szabó   –  wiceprezes / elnökhelyettes
Ábel Bükkfalvy   –  sekretarz / titkár
Milena Wartecka-Ducki   –  public relations

Numer w rejestrze organizacji społecznych Sądu Stołecznego w Budapeszcie:
12.738.2007.11.05.

Numer podatkowy  /  Adóazonosító szám:
18262689-1-42

Konto bankowe  /  Bankszámlaszám:
Raiffeisen Bank
HU 12011234 – 01000782 – 00100005

Informacje dla osób, które chcą przekazać stowarzyszeniu 1% swoich podatków:
Nazwa organizacji: Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület
Adres: 1061 Budapest, Jókai tér 1/2
Adóazonosító szám: 18262689-1-42

Dziękujemy!
Köszönjük!

PoloniaNova