Skip to content

URODZINY POLSKI

Serdecznie zapraszamy!

PN_100

100 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Hip hip hurra!

Zapraszamy wszystkich do akcji „Poszukiwanie może być ciekawsze niż sam skarb”. Jest to zabawa edukacyjna mająca na celu przybliżyć nam ten etap w Historii Polski.W trakcie zabawy wykorzystujemy platformę geocaching (przydatne linki i informacje poniżej)

Na obszarze pomiędzy Margit Hid a Lehel ter ukryliśmy 10 zagadek zwanych skrzynkami.

Zgodnie ze zwyczajem, znalazca skrzynki powinien wpisać się w dzienniku, który jest w niej schowany – koniecznie zabierzcie ze sobą długopis! W niektórych skrzynkach można wymienić znaleziony w niej przedmiot lub dołożyć własny. Aby dotrzeć do ostatniego miejsca trzeba pokonać etapy, a na każdym z nich otrzymuje się tylko część potrzebnych informacji. Dobrze mieć ze sobą telefon z dostępem do internetu lub GPS. Do zobaczenia na trasie!

100-lat-1

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.geocaching.com/…/GC7ZBNH_100-years-ago-100-evve… Aby odnaleźć pierwszy fizyczny pojemnik należy policzyć pewne elementy znajdujące się na tablicy pamiątkowej (szukaj – architekt, przedsiębiorca i dyplomata – 47°30’55.3″N 19°02’58.8″E) oznaczonej jako wirtualny cache i podtawić od wzoru: N 47° A.883 E 019° 03.1B A – ilość liter trzech ostatnik linijek B – ilość liter w drugim słowie.

”Tradycje żydowskie. 100 pytań do węgierskiego rabina”

Szanowni Państwo, drodzy Studenci,
serdecznie zapraszamy na dwujęzyczny wykład (węgiersko-polski) Uniwersytetu Otwartego. Wykład będzie tłumaczony symultanicznie na język polski.
 
Temat: ”Tradycje żydowskie. 100 pytań do węgierskiego rabina” – spotkanie z rabinem Péterem Kardosem.
 
data: 14 października (niedziela!), godz.15.00
miejsce: Stowarzyszenie Polonia Nova, Bp.VI. Jókai ter 1, kod bramy 102.
 
Ze względu na obszerny temat i duże zainteresowanie, tym razem zachęcamy do wcześniejszego przysyłania interesujących Was pytań, które chętnie wykorzystamy podczas spotkania. Prosimy o przesyłanie pytań na adres: novapolonia@gmail.com
rabin
Rabin Péter Kardos (1936) jest na Węgrzech znany przede wszystkim z wielkiego poczucia humoru (może temu zawdzięczamy fakt, że zgodził się na spotkanie z nami). Jest rabinem od 1971 roku i właściwie – z małymi przerwami – cały czas pracuje w Zugló. Jest też redaktorem naczelnym czasopisma Új Élet (Nowe Życie).
Program realizowany przy wsparciu finansowym:
Untitled
Emet
emmi_color_cmyk__6_

MEGHÍVÓ

A Polonia Nova Egyesület  tisztelettel meghívja Önt a „Lengyel Kultúra Animáció”  cím? innovatív szakmai találkozóra, amely szeminárium és m?helyi foglalkozás egyben.

A tapasztalt kulturális animátorok által vezetett foglalkozások során a résztvev?k megismerhetik a kulturális animációs tevékenység különböz? módszereit és munkaeszközeit valamint célkit?zések, elképzelések és stratégiák alakításának szabályait. Új ismereteket szerezhetnek a lengyel kultúra innovatív promóciójának és fejlesztésének módszereir?l. Rendszerezhetik tudásukat a társadalmi t?ke építés témájában, ami nélkülözhetetlen a lengyel közösségben történ? projekek hatékony megvalósításához.

Id?pont:

2018.október 06-07. (szombat-vasárnap)

Helyszín:Budapest, Jókai tér1/2

 

Kérjük, hogy részvételi szándékát a novapolonia@ gmail.com  e-mail címen szíveskedjenek jelezni  2018.08.30-ig.

 

Szervez?k

Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület

Múcsonyi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

Kopia PoloniaNova_print

 

emmi-logo

Emet

 

 

 

 

 

Narodowe Czytanie 2018 na W?grzech!

logo_narodowe_czytanie (1)

 

 

 

 

Zapraszamy wszystkich do udzia?u w Narodowym Czytaniu – akcji spo?ecznej obj?tej patronatem Pary Prezydenckiej RP.
W tym roku wspólnie czytamy „Przedwio?nie” Stefana ?eromskiego.
Do Narodowego Czytania przy??czy?a si? równie? Polonia z ca?ego ?wiata, nawet tak dalekich krajów jak Japonia, Nowa Zelandia czy Togo.

Polonia w?gierska tak?e, jak co roku, we?mie udzia? w Narodowym Czytaniu.

Data: 22 wrze?nia,godz.15:00.
Miejsce: Budapest,Dob.u.15. kawiarnia Spinoza (sala teatralna).

Logo-II-dzielnicy-300x91

emet_logo_szines_jpeg-300x98

 

emmi_color_cmyk__6_

 

 

Weso?y piknik w budapeszte?skim lesie

Czekamy tylko na Ciebie  !
Ostatnie dni zapisów na weso?y piknik w budapeszte?skim lesie.
Je?li chcecie wpa?? ze swoj? drug? polówk?/kole?ank?/koleg? – zapraszamy!!!

Data: 16 wrze?nia 2018 (niedziela), godz. 14:00
Miejsce: Görgényi út, Budapest II dzielnica
Spotkanie na ko?cowym przystanku autobusu linii 11 przy Törökvész út
(dla zmotoryzowanych na parkingu przy Görgényi út.)

Spotkanie w duchu czasów, kiedy W?grzy przyj?li polskich uchod?ców w 1939 roku. Dobra zabawa gwarantowana!

Prosimy o potwierdzenie udzia?u do dnia 12 wrze?nia na adres: novapolonia@gmail.com

41498828_2284132578267951_2064017740355600384_n

Uniwersytety ??czcie si?!

W Warszawie spotkali si? organizatorzy projektów edukacyjnych dla Polonii, czyli Uniwersytetu Otwartego i Uniwersytetów Trzech Pokole?. Bardzo dobra i obiecuj?ca na przysz?o?? rozmowa da?a ka?demu uczestnikowi wiele do przemy?lenia i jeszcze lepszego rozwijania tego, tak bardzo po?ytecznego, projektu.

Warszawa_UTP

 

 

 

 

 

 

Poloni? Now? reprezentowa?y: Maria felföldi, Ma?gorzata Takacs i Ola M?odo?eniec.

Ekologia

Zapraszamy na ostatni w tym semestrze wyk?ad Uniwersytetu Otwartego oraz uroczyste zako?czenie roku akademickiego. Wyk?ad dotyczy bardzo aktualnego tematu: „Ekologia-?wiat pe?en niespodzianek”, a wyg?osi go Piotr Bedy?ski.

 10szikla-fa

 

 

 

 

 

 

 

 

Tym wyk?adem ko?czymy równie? 10 rok istnienia Uniwersytetu Otwartego w Budapeszcie. W tym czasie go?cili?my 70 wyk?adowców, kilkakrotnie odby?y si? wyk?ady wyjazdowe, a spektrum tematów by?o ogromne. Zacz?li?my od wyk?adu „S?ynne Polki. Wielkie nieobecne”, ale du?? popularno?ci? cieszy?y si? zagadnienia z zakresu etyki, religioznawstwa czy socjologii. Najpopularniejsi wyk?adowcy wracali do nas z nowymi tematami i bardzo cz?sto rekomendowali nasze przedsi?wzi?cie innym, jako dobrze zorganizowany i warto?ciowy cykl spotka? edukacyjnych. W ramach Uniwersytetu, którego spora grupa studentów przyk?adnie bierze udzia? w wyk?adach, odbywa?o si? tak?e Ogólnokrajowe Dyktando Polonijne.

 data: 9 czerwca (sobota),godz.:15.00

miejsce:Bp.VI. Jókai ter1, kod do bramy 102.

emmi_color_cmyk__6_ EMET_logo_fekete_feher

I zasadzone!

Poni?ej zdj?cie dokumentuj?ce akcj? sadzenia lasu. Jak wida? humory dopisywa?y. I warto zaznaczy?, ?e zdj?cie zrobione zosta?o przed piknikiem!

Ju? teraz zapraszamy na przysz?y rok, na wiosn?, bo sprawa warta jest i troch? wysi?ku i dobrej zabawy.

sadzenie-lasu

 

 

 

 

 

 

 

 

Od narodzin do staro?ci, czyli wyk?ad dla ka?dego

„Co to za zwierz?, które rano chodzi na czterech nogach, w po?udnie na dwóch, a wieczorem na trzech?”

Tak, to cz?owiek!

Drodzy s?uchacze Uniwersytetu Otwartego! Serdecznie zapraszamy na kolejny wyk?ad. Tym razem tematem b?dzie:

„Narodziny-dojrza?o??- staro??”.
Wyk?ad wyg?osi prof. Pawe? ?ukow kierownik Zak?adu Etyki Instytutu Filozofii UW i Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego

32579359_2100269156654295_9027436139912364032_n

 

 

 

 

 

 

data: 26 maja (sobota),godz.14.00
miejsce: Budapest, Jókai tér 1 fsz.2, kod do bramy 102
Do zobaczenia!