„Animacja kultury polonijnej” – fotorelacja z warsztatów

przez | 29 października 2017

Dzielimy się z Wami zdjęciami z konferencji i warsztatów „Animacja kultury polonijnej”, którą zorganizowaliśmy w Budapeszcie w terminie 19-22.10.2017. Jest to pierwsza część dwuletniego programu edukacyjnego, przeznaczonego dla działaczy kultury polonijnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Główne cele programu zakładają:
1. Odnowienie i rozszerzanie oferty kulturalnej, wprowadzenie innowacyjnych metod promowania i rozwoju kultury polskiej w małych skupiskach polonijnych.
2. Wzrost aktywnego uczestnictwa w kulturze społeczności polonijnej, z czym wiąże się rozwijanie edukacji kulturalnej oraz wspieranie aktywności społecznej i wykorzystanie nowych technologii.
3. Budowanie wizerunku organizacji polonijnych jako nowoczesnych instytucji, które jednocześnie kształtują swą współczesną tożsamość i są kontynuatorami tradycji.

W tym roku uczestnicy zajęli się tematami takimi, jak: animacja kultury jako idea i metoda działania; koncepcja żywej kultury; diagnoza potrzeb, zasobów i potencjałów organizacji; budowa publiczności (audience development); narzędzia i język promocji wydarzeń kulturalnych…
W konferencji wzięli udział przedstawiciele organizacji polonijnych z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Rumunii, Serbii, Słowacji i Węgier.

Konferencja Polonia Nova BudapesztPolonijna konferencja w BudapeszcieMiędzynarodowa konferencja Polonia NovaPolonia- konferencja w BudapeszcieKonferencja organizacji polonijnych BudapesztKonferencja Polonia Nova Budapesztw trakcie międzynarodowej konferencji polonijnej organizacje polonijne - konferencja w BudapeszcieKonferencja polonijna Budapeszt
konferencja organizacji polonijnych w Budapeszcie