„Cykor”- nowy spektakl Grupy Teatralnej Zebra

przez | 6 lutego 2018

Grupa Teatralna ZEBRA w Budapeszcie zaprasza na sztukę wg „Félőlény” Pála Békésa „CYKOR”.
Data: 11 lutego 2018, godz. 17:00
Miejsce: Polonia Nova Jókai tér 1/2, kod 102

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy wysyłać zgłoszenia na adres e-mail: novapolonia@gmail.com.

polski spektakl teatralny w Budapeszcie