duoLAB – LABORATORIUM DWUJĘZYCZNOŚCI

przez | 19 marca 2017

12. marca 2017 roku Stowarzyszenie Kulturalne Polonia Nova wraz ze Szkolnym Punktem Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Budapeszcie zorganizowało pierwsze spotkanie z serii: duoLAB – LABORATORIUM DWUJĘZYCZNOŚCI polsko-węgierskiej, które było skierowane do rodziców i opiekunów dzieci polskich socjalizujących się w społeczności węgierskiej. Było to spotkanie pilotażowe, w trakcie którego poruszono przede wszystkim sprawę definiowania bilingwizmu, podkreślono mnogość podziałów tego zjawiska ze względu na różne kryteria. Do tematów, nad którymi pochylać będziemy się na kolejnych spotkaniach, zaliczają się m.in.:

– tożsamość i kwestie psychologiczne oraz kulturowe, ważne w trakcie procesu wychowywania dzieci dwujęzycznych,

– pozytywne i negatywne aspekty dwujęzyczności (np. specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka – SLI),

– metody i strategie wychowywania dwujęzycznego (np. metoda krakowska).

Dziękujemy wszystkim za przybycie!!! W trakcie warsztatów i towarzyszącym im, niezwykle inspirujących rozmów, zrodziły się ważne tematy, które wymagają rozwinięcia na kolejnych naszych spotkaniach.

laboratorium dwujęzyczności dla Polaków w Budapeszciedwujęzyczność - polskie dzieci na Węgrzechdwujęzyczność polskich dzieci - warsztaty w Budapeszciewarsztaty dla rodziców dzieci dwujęzycznych w Budapeszcie