II Międzynarodowe Warsztaty Dziennikarskie w Budapeszcie

przez | 8 lipca 2011

Jest nam niezwykle miło poinformować, iż tego lata odbędzie się II edycja Międzynarodowych Warsztatów Dziennikarskich, organizowanych przez Stowarzyszenie Polonia Nova przy współpracy z Samorządem Mniejszości Polskiej II dzielnicy Budapesztu.
Warsztaty są przedziennikarstwo - warsztaty w Budapeszcieznaczone dla młodych dziennikarzy polonijnych, a ich zadaniem jest rozwój oraz unowocześnienie polskojęzycznych mediów i aktywizacja środowiska młodej Polonii oraz stworzenie podstaw do współpracy między przedstawicielami polonijnych mediów.
Zeszłoroczne I Międzynarodowe Warsztaty Dziennikarskie, w których wzięło udział 19 dziennikarzy z 9 krajów i 3 kontynentów, ukierunkowane były głównie na zagadnienia prasy polonijnej, natomiast program II Warsztatów dotyczy przede wszystkim multimediów i sposobów łączenia różnych form przekazu informacji. W tegorocznym spotkaniu młodych dziennikarzy weźmie udział 16 osób z krajów europejskich oraz Kanady.
Program warsztatów składa się z 3 głównych komponentów:
wykładów związanych z psychologią i socjologią mediów;
warsztatów mających na celu dostarczenie podstawowych wiadomości, ćwiczenie i rozwijanie umiejętności dziennikarskich;
spotkań i wizyt studyjnych związanych tematycznie z problematyką  mniejszości narodowych, emigracji oraz tych globalnych procesów społecznych, które wpływają na kształtowanie się kultury polonijnej.

Informujemy, iż dysponujemy 2 wolnymi miejscami dla wolnych słuchaczy na sesje poświęcone reportażowi filmowemu oraz prawnym aspektom działalności w Internecie.  Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mailowym: biuro@poloninova.hu