Zapraszamy: III Ogólnokrajowe Dyktando Polonijne na Węgrzech

przez | 13 kwietnia 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERASerdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnokrajowym Dyktandzie Polonijnym na Węgrzech.

Organizowane już po raz trzeci Dyktando jest doskonałą okazją do sprawdzenia na ile pamiętamy jeszcze zasady poprawności naszego języka ojczystego. Do udziału w Dyktandzie zachęcamy także wszystkich, dla których język polski nie jest językiem ojczystym – będą oni oceniani w osobnej kategorii.

Dla uczestników Dyktanda wykład wygłosi dr Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Języka Polskiego, specjalista w zakresie polskiego języka medialnego.

Data: 26 kwietnia (sobota), godz. 14.00
Miejsce:  Muzeum krt. 4A, ELTE budynek A

Osoby chcące wziąć udział w Dyktandzie proszone są o zarejestrowanie się w dniu 26 kwietnia od godz. 13.30
w budynku A uniwersytetu ELTE .

UWAGA
Zapis tekstu dyktanda jest całkowicie anonimowy: każdy z uczestników wybiera dla siebie kod liczbowy i oddaje zapisany tekst dyktanda w zamkniętej kopercie opatrzonej tym kodem. Po ustaleniu przez Komisję wyników Dyktanda jedynie nagrodzeni uczestnicy będą proszeni o ujawnienie swoich nazwisk.
Nagrody zostaną przyznane dla trzech pierwszych miejsc; wśród pozostałych uczestników Dyktanda zostaną rozlosowane upominki!

REGULAMIN III Ogólnokrajowego Dyktanda Polonijnego na Węgrzech 2014

Organizatorzy III Ogólnokrajowego Dyktanda Polonijnego:
Polonia Nova Stowarzyszenie Kulturalne Pożytku Publicznego
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Budapeszcie
Samorząd Narodowości Polskiej II dz. Budapesztu
Samorząd Narodowości Polskiej w Pécs

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez II. kerületi Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatok Ellenörzo Bizottság.