Rozdroża tożsamości dzieci i młodzieży – wykład i warsztaty

przez | 16 listopada 2016

Serdecznie zapraszamy na wykład i warsztaty „Rozdroża tożsamości dzieci i młodzieży”, które poprowadzi prof. dr hab. Halina Grzymała–Moszczyńska, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i SWPS, autorytet w dziedzinie psychologii kulturowej, wykładowca na Uniwersytecie w Rochester, Santa Barbara i Uppsali.

Data: 26 listopada 2016 r., godz. 15.00
Miejsce: Budapeszt, Muzeum krt 4a,
Uniwersytet ELTE budynek 5.

Wykład i warsztaty poświęcone będą zagadnieniom kształtowania i funkcjonowania tożsamości dziecka dwukulturowego.
Omówione zostaną między innymi:
• Mity i fakty i na temat tożsamości.
• Strategie akulturacyjne rodziców i ich wpływ na kształtowanie tożsamości dziecka w świetle kultury kraju pochodzenia i kraju pobytu.
• „Kody źródłowe” tożsamości pierwszego i drugiego pochodzenia migrantów.
• Zasadne i nierealistyczne oczekiwania odnośnie kształtowania „polskiej” tożsamości dziecka.
• Rola dziecka jako aktywnego negocjatora w procesie kształtowania tożsamości.
• Przezwyciężanie kryzysów tożsamości.

W trakcie wykładu zastanowimy się również wspólnie nad tym, jakie elementy kultury kraju zamieszkania stanowią największe wyzwanie dla zachowania polskiej tożsamości dziecka.

„Człowiek potrzebuje korzeni, a tym, co go ukorzenia, jest
poczucie, że otaczają go ludzie o podobnych wartościach.” –
mówi prof. Halina Grzymała-Moszczyńska

Organizatorzy: Szkolny Punkt Konsultacyjny w Budapeszcie
Stowarzyszenie Polonia Nova
Samorząd Polski II dzielnicy Budapesztu

Finansowane przez Ministerstwo Zasobów Ludzkich Węgier /
Támogatók: Emberi Erőforrások Minisztériuma

logo sponsora inicjatyw Polonia Nova w Budapeszcie