Wykład o migracji, wielokulturowości, tolerancji.

przez | 15 maja 2016
Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład Uniwersytetu Otwartego.
Tematem wykładu będą, jakże aktualne, zagadnienia migracji, wielokulturowości i tolerancji.
Wykład wygłosi profesor Michał Buchowski .

Data: 21 maja (sobota), godz.15.00.
Miejsce: Bp. Muzeum krt 4a  ELTE, budynek B, sala 217.
Michał Buchowski – profesor antropologii społecznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Centrum Badań Migracyjnych na UAM. Kierownik Katedry Środkowoeuropejskich Studiów Porównawczych Uniwersytecie Europejski Viadrina. Zajmuje się m.in. transformacją postsocjalistyczną, migracją, wielokulturowością i tolerancją oraz antropologią futbolu.
Wydarzenie dofinansowane przez węgierskie Ministerstwo Zasobów Ludzkich.
logo sponsora inicjatyw Polonia Nova w Budapeszcie