Uniwersytet Otwarty -wykład o społeczeństwie

przez | 1 lutego 2011

spoleczenstwo obywatelskie - wykład w BudapeszcieZapraszamy na kolejny wykład naszego Uniwersytetu Otwartego: Czym jest społeczeństwo obywatelskie? Wykład poprowadzi dr Magdalena Dudkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas wykładu poszukamy odpowiedzi na pytania:
Czym jest społeczeństwo obywatelskie? Czy to niedościgniona idea, czy może codzienne życzliwe relacje między ludźmi? Czy to bardziej sposób, styl i klimat funkcjonowania społeczeństwa jako złożonej struktury, czy bardziej sposób bycia jednostki w społeczeństwie? Czy bycie obywatelem to tylko prawa, czy także obowiązki? Jeśli obowiązki, to  jakie? Czy tylko płacenie podatków,  udział w wyborach… ? A może obywatelskość to także inne zobowiązania wobec wspólnot, do których przynależymy?

Spróbujmy o tym porozmawiać, wykorzystując kilka pojęć i teorii, takich jak kapitał społeczny, zaangażowanie społeczne, społeczeństwo otwarte, sieci społeczne, animacja społeczna, partycypacja czy komunitaryzm. Serdecznie zapraszamy!

Data: 12 lutego, godz.16.00
Miejsce: ELTE Múzeum krt. 4, budynek A, sala 329

Informacje o wykładowcy: Dr Magdalena Dudkiewicz jest adiunktem w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, gdzie m.in. prowadzi zajęcia dotyczące organizacji pozarządowych, pomocy społecznej oraz wykłady z animacji kultury w środowisku lokalnym; doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii; ekspertem Instytutu Spraw Publicznych. Więcej informacji o dr Dudkiewicz można znaleźć na stronie internetowej: http://www.dudkiewicz-milanowa.pl/magdakimco.htm