Walne zebranie – nowy Zarząd

przez | 22 stycznia 2023

21 stycznia 2023 roku odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Polonia Nova. Zebranie przyjęli sprawozdanie – programowe i finansowe -, zaakceptowali plany na najbliższy okres oraz wybrali członków zarządu. Po raz kolejny prezeską została Maria Felföldi, jej zastępczynią Małgorzata Takácsné-Maciejewska, a sekretarzem Ábel Bükkfalvi.
Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.