Walne zebranie Polonia Nova

przez | 24 listopada 2021

W dniu 02.12.2021 o godz.15.00, Jókai Ter1/2 odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Polonia Nova w celu ustalenia daty następnych wyborów Zarządu Stowarzyszenia. Na podstawie  art.7.a jeśli w wyznaczonym prawnie terminie na zebranie nie zgłosi się wystarczająca  liczba członków uprawnionych do podjęcia postanowienia (50%) zgodnie z §7/A Statutu następne zebranie odbędzie się w dniu 04.12.2021 o godz.15.00.

Maria Felfoldi

Prezes

 &7/A

Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%+1 fő jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új Közgyűlést kell kitűzni, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelen Közgyűlés az eddig megjelölt feltételek esetén is csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét a meghívóban előre felhívják.

Obecny zarząd: https://www.polonianova.hu/polonia-nova-kontakt/