Warsztaty Animatorów Kultury Polonijnej

przez | 17 października 2012

W dniach 26-28 października Stowarzyszenie Polonia Nova organizuje warsztaty dla animatorów kultury polonijnej.

Projekt ten jest pierwszą częścią dwuletniego programu edukacyjnego „Animacja kultury polonijnej 2012/2013”.

Celem warsztatów jest udoskonalenie metod i form pracy, poznanie nowych technik animacyjnych, rozwijanie kreatywności i skuteczności działania. Ponadto służyć one będą jako forum wymiany doświadczeń, oceny aktualnej sytuacji oraz podstawa dla przyszłej współpracy w planowaniu i realizacji projektów.

Warunki uczestnictwa:
1. Warsztaty są przeznaczone dla osób posiadających już pewne doświadczenie w działalności na rzecz animacji kultury, pragnących uzupełnić swoją wiedzę:
– osób kierujących instytucjami kultury,
– działaczy organizacji kulturalnych, artystów i twórców,
– przedstawicieli lokalnych samorządów narodowościowych
2. Wiek: ukończone 35 lat.

Trzydniowe zajęcia odbywać się będą w dniach 26 – 28 października,
od godz. 10.00 do 18.00 w Budapeszcie (Bp. VI. Jókai tér 1/2).
Szkolenia prowadzą trenerzy Szkoły Liderów Polonijnych.

Maksymalna ilość uczestników: 20 osób.
Uczestnikom spoza Budapesztu organizatorzy zapewniają noclegi,
natomiast koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 19 października na adres:
biuro@polonianova.hu
lub listownie:
Stowarzyszenie Polonia Nova,
1061 Budapest, Jókai tér 1/2

Sponsorzy projektu:
Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Budapest Fováros II. kerületi Önkormányzat,
działanie współfinansowane przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków otrzymanych
od Ministerstwa Spraw Zagranicznych PR w ramach konkursu.