Warsztaty kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów

przez | 30 sierpnia 2016

Zapraszamy na innowacyjne warsztaty, podczas których potrenujecie umiejętności kreatywnego myślenia, zmierzycie się z niekonwencjonalnym planowaniem i wdrażaniem zmian w swoim życiu, projekcie, zespole…

Poruszane zagadnienia:

Trening kreatywnego myślenia:
Kreatywność to umiejętność rozwiązywania problemów w innowacyjny sposób.
>> trening kreatywności rozwija umiejętności:
· łamania schematów (m. in. za pomocą technik takich jak “przypadkowe wejście”, “superpozycje”, “operator WCK”, “F9”),
· wykorzystania usystematyzowanej wiedzy, doświadczenia, myślenia logicznego w sposób innowacyjny.
>> zespół podczas treningu udoskonali:
· zarządzanie swoimi kompetencjami
· umiejętność analizy
· proces komunikacji
· umiejętność kreatywnej współpracy

Metoda CtrAltDel
Nowa praca, nowy projekt, nowy produkt, nowa usługa, nowa umiejętność, nowa wiedza… Zmiana jest naturalnym i zarazem trudnym etapem działania człowieka. Przed zmianą bronią się nasze przyzwyczajenia, poczucie bezpieczeństwa, znajomość istniejących faktów. Jednak bez zmiany trudno stwarzać nowe możliwości, rozwiązania, udogodnienia i perspektywy.
>> Metoda CtrlAltDel daje możliwość dynamicznego zaplanowania zmiany w obrębie wybranego zagadnienia, wskazując kolejne kroki postępowania: Ctrl=faktyczna ocena rzeczywistości i empatyczna ocena nastrojów, Alt=stwarzanie możliwości, Del = usuwanie zagrożeń projektowych.

Warsztaty poprowadzą trenerzy z Fundacji Laboratorium Innowacji i Kreatywności z Krakowa.

Zgłoszenie udziału prosimy wysyłać na adres e-mail: polaknawegrzech@gmail.com do dnia 1.09.2016. Liczba miejsc jest ograniczona.

Warsztaty i inicjatywa „Polak na Węgrzech” są częścią projektu „Liderzy w organizacji mniejszościowej. Podnoszenie standardów działania organizacji pracujących na rzecz aktywizacji młodych przedstawicieli środowisk polonijnych”. Projekt ma charakter międzynarodowy, w którym biorą udział organizacje z Islandii, Polski, Szkocji oraz Węgier. Jest on realizowany w ramach inicjatywy „Liderzy w organizacji mniejszościowej” i jest finansowany przez Unię Europejską, w ramach programu „Erasmus +”.