Warsztaty teatralne dla Teatru Zebra

przez | 5 września 2017

Zapraszamy na warsztaty teatralne dla członków Grupy Teatralnej Zebra.

Data: 15-17 września, godz. 9.00-16.00

Warsztaty poprowadzi aktorka i reżyserka Tünde Trojan.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Zasobów Ludzkich Węgier /

Támogatók: Emberi Eroforrások Minisztériuma

logo sponsora inicjatyw Polonia Nova w Budapeszcie