Zapraszamy na Dyktando i wykład UO

przez | 16 marca 2012

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym na Węgrzech Ogólnokrajowym Dyktandzie Polonijnym.
Dla uczestników Dyktanda wygłosi wykład „O polskim mówieniu publicznym” wybitny polski językoznawca, profesor Jerzy Bralczyk.

Osoby chcące wziąć udział w Dyktandzie są proszone o zarejestrowanie się w dniu 24 marca, w godzinach
15.00-15.30 w miejscu przeprowadzenia Dyktanda.

Pragniemy zaznaczyć, że zapis tekstu Dyktanda będzie anonimowy. Każdy z uczestników wybierze dla siebie kod liczbowy i odda tekst dyktanda w zamkniętej kopercie opatrzonej tym kodem. Po ustaleniu wyników Dyktanda jedynie nagrodzeni uczestnicy będą proszeni o ujawnienie swoich nazwisk.

Data: 24 marca, godz.16.00
Miejsce: Budapeszt, Muzeum krt.4A, ELTE budynek